DuApp – Şifalı Dualar Varies with device APK

DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 1 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 2 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 3 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 4 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 5 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 6 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 7 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 8 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 9 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 10 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 11 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 12 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 13 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 14 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 15 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 16 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 17 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 18 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 19 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 20 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 21 DuApp - Şifalı Dualar Screenshot 22

DuApp - Şifalı Dualar uygulaması;

- Kuran ve Hadislerden, islam alimlerinin ve hak dostlarının tavsiye buyurdukları, her derde deva, sahihliği araştırılmış, yüzlerce şifalı duayı biraraya getirilmiş bir dua ve zikirmatik uygulamasıdır.

- Kullanımı kolay, dua ve surelerin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletlerini içeren bir dua uygulamasıdır.

- Dua Arama özelliği ile istediğiniz dua, vird ve sureye kolaylıkla ulaşabilir, yazı fontunu büyütüp, küçültme imkanı ile kolayca okuyup, kendi favori listenize ekleyebilirsiniz.

- Tesbih/Zikirmatik ile okunan dua, vird çok pratik olarak sayılır ve kalınan yerden devam edilebilir.

- Günlük İmsakiye'de imsak, sabah, öğle, akşam, ikinci, yatsı Namaz Vakitlerini görebilirsiniz. Artık namaz vakitleri elinizin altında.

Dua uygulamasındaki duaların bir kısmı:

• Sınavlarda başarı için dua

• Hastalıktan Kurtulma Duası

• Korunma Duaları

• Nazar için Dua

• Hafızayı kuvvetlendiren dua

• Esmaul-Hüsna

• Kadir Gecesi duası

• Regaip, Mirac, Berat Kandili duası

• Cuma günü duası ve Arefe günü duaları

• Tefriciye Duası

• Tesbih Namazı Duası

• İsm-i Azam Duası

• Salavat-ı Şerifler

• Fakirlikten/Borçtan kurtulma için dua

• Karınca/Bereket Duası

• Depresyondan kurtulma için dua

• Hayırlı kısmet duası (Kısmet Açma), Hayırlı eş/iş/çocuk için dua

• Namaz duaları ve Namaz sureleri

Fatiha(Elham)

Asr

Hümeze

Fil(Elemtere)

Kureyş

Mâun

Kevser

Kâfirûn(Kulye)

Nasr(İzace)

Tebbet

İhlas(Kulhü)

Felak

Nâs

Subhaneke

Ettehiyyâtu

Allâhumme Salli, Barik

Rabbenâ âtina

Rabbenâğfirlî

Dua Kitaplığındaki bazı dualar;

• Yasin, Mülk (Tebareke), Nebe (Amme), Vakıa, Kehf, Cuma, Rahman, Haşr, Fetih Sureleri ile Amener Rasulü ve Hüvallahüllezi.

• Esma-ül Hüsna, Salavat-ı Kübra, Namaz Duaları, Ayat-ı Hamse, Hizbu'n Nasr, Teheccüt Namazı duası ve Namaz Duaları

• Hatme duası; Hatme duası "büyük velilerin tertip, talim ve tatbik ettikleri hatim" demektir. Hatme Duasına; hatim denmesinin sebebi, içinde okunan Fatiha ve İhlas’ların hatim sevabına denk olmasındadır.

• Celcelutiye, tesir alanı oldukça geniş bir duadır.

• Ashab-ı Bedir; birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ashabının mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa talep edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalıklarından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

• Kaside-i Bürde; Kaside-i Bürde, hastalara okununca, hastaların iyileştiği, okunan yerlerin dertlerden, belalardan emin olduğu görülmüştür.

• Cevşen: Sırlar barındıran bir duadır. Cevşen'in zırh anlamında olduğu Efendimiz(sav) tarafından bizzat bildirilmiştir. Cevşen'in pek çok derde deva olduğu, sorunları giderdiği tecrübe edilmiştir. Bu dua, herhangi bir hastalık ya da sıkıntı için rahatlıkla okunabilir.

• WhatsApp, Facebook, Twitter ile paylaşabileceğiz Cuma Mesajları.

- İstediğiniz arapça/türkçe dua, vird, sure metnini/anlamı/faziletini ve Cuma Mesajını paylaşabilirsiniz.

DuApp - Healing Prayers application;

- It is a prayer and dhikrmatik practice that has been recommended from the Qur'an and Hadith, a remedy for every problem, its authenticity has been researched, and hundreds of healing prayers are recommended by Islamic scholars and friends of the right.

- It is a prayer application that is easy to use and includes the Arabic writing, Turkish pronunciation, meaning and virtues of the prayers and suras.

- With the Prayer Search feature, you can easily access the prayers, wives and suras you want, you can easily read the font with the possibility to enlarge or shrink it, and add it to your favorite list.

- Prayer read with Rosary / Zikirmatik is counted very practically and can be resumed from where you left off.

- You can see Fajr, morning, afternoon, evening, second, isha prayer times in daily Imsakiye. Prayer times are now at hand.

Some of the prayers in prayer practice:

Prayer for success in exams

• Prayer to Get Rid of Disease

• Protection Prayers

Prayer for the Evil Eye

• Prayer that strengthens memory

Esmaul-Husna

• Night of Power prayer

• Regaip, Mirac, Berat Kandili prayer

• Prayer on Friday and Arafah prayers

• Tefriciye Prayer

• Rosary Prayer Prayer

• İsm-i Azam Prayer

• Salavat-i Sharifs

• Prayer for getting out of poverty / debt

• Ant / Prayer for Abundance

Prayer for relief from depression

• Good fortune prayer (Kismet Opening), prayer for auspicious wife / job / child

• Prayer prayers and Prayer suras

Fatiha (Elham)

Asr

Humble

Elephant (Elemtere)

Quraysh

Mahogany

Kevser

Kâfirûn (Kulye)

Nasr (Izace)

Tabbet

Ihlas (Kulhü)

Felak

Nas

Subhaneke

Ettehiyyatu

Allâhumme Salli, Barik

Rabbenâ âtina

Rabbenâğfirlî

Some prayers in the Prayer Library;

• Yasin, Mülk (Tebareke), Nabe (Amme), Waqia, Al-Kahf, Juma, Rahman, Hashr, Fetih Surahs and Rasul of Amener and Hüvallahullezi.

• Esma-ul Husna, Salavat-ı Kübra, Prayer Prayers, Ayat-ı Hamse, Hizbu'n Nasr, Teheccüt Prayer Prayer and Prayer Prayers

• Hatme prayer; Hatme prayer means "the hatim that the great parents organize, practice and apply". Hatme Prayer; The reason why it is called hatim is that the recited Fatiha and Ihlas are equivalent to the thawab of hatim.

• Celcelutiye is a prayer whose area of ​​influence is quite wide.

• Companions of Badr; It is narrated that a person who suffered from many illnesses recited the blessed name of the Companions of Badr and demanded healing on this occasion and got rid of their illnesses by receiving a divine grace.

• Kaside-i Bürde; When the Kaside-i Bürde was read to the patients, it was seen that the patients got better and the places where they were read were sure of the troubles and troubles.

• Marvelous: It is a prayer that contains secrets. Our Prophet (saas) personally stated that Cevşen means armor. It has been experienced that Cevşen is a panacea for many problems and solves the problems. This prayer can be read easily for any illness or distress.

• Friday Messages that we can share with WhatsApp, Facebook, Twitter.

- You can share the text / meaning / virtue of prayer, wird, surah and Friday Message in Arabic / Turkish.

Bu sürümde, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır.

Değerli Kullanıcılarımız, görüşleriniz bizim için önemlidir. Uygulamamız ile ilgili bıraktığınız bütün yorumları okuyor, her türlü görüş ve önerinizi değerlendiriyoruz. Bu nedenle lütfen Google Play üzerinden bize oy verip yorumlarınızı belirtiniz.

More Information

CategoryLifestyle Apps
DeveloperHGun Technology
VersionVaries with device
Updated2020-11-13
Install10,000
RequiresVaries with device
Rating✭   ☻
Available OnGoogle Play

How to Install APK on Android

  1. Make sure that third-party apps are allowed on your device: go to Menu->Settings->Security-> and check "Unknown Sources"
  2. Tap the APK file. Allow the app any required permissions it asks for. Then, at the bottom of the installer window, click INSTALL.
  3. You'll see a confirmation the app is installed. Now you'll see the app available in your list of installed apps.

How to install Split APKs (App Bundle), OBB, ZIP, XAPK, APKM.

  1. Make sure that third-party apps are allowed on your device: go to Menu->Settings->Security-> and check "Unknown Sources"
  2. Download all APK files or only Zip file
  3. Download and Install Split APKs Installer and open it.
  4. Click "Install APKs" button and select all of the APK files in the APKs Bundle (or Zip file) .
  5. Click "Select" button to start the installation process.

Similar

Dua Kitabı

Dua Kitabı

Misvak Bilişim
✭✭✭✭✭
Salavatı Şerifeler

Salavatı Şerifeler

Ena
✭✭✭✭✭
Büyük Günahlar

Büyük Günahlar

Hak Yayınları
✭✭✭✭✭